Informatie:

Voor informatie en bespreken Dorpshuis d’Olde Karke:

Anouk Benning tel. 0528-785290 (’s avonds bereikbaar)


Het bestuur: wie zijn dat?

Voorzitter: Henk Baas (06)22381156

Secretaris: vacant

Penningmeester: Chris de Groot tel. 0528 35 32 70

Algemeen bestuurslid: Els de Jong 0528 373171

Algemeen bestuurslid: Tineke Bouwmeester 0528 25 15 97

Waar is het bestuur mee bezig?

In 2016 heeft het bestuur hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de
periode 2017-2021. Dat is op 18 april 2017 aan het dorp gepresenteerd.
Het bestuur gaat nu aan de slag met de uitvoering van het plan. Er zal
per jaar een actieplan worden gemaakt. Dat zal op deze website worden
gepubliceerd. Er zijn een aantal zaken die om aandacht vragen:

·         afmaken van de hekken rond het dorpshuis

·         akoestiek in het dorpshuis

·         planmatig onderhoud

·         vrijwilligersbeleid