Hieronder het advies dat vanuit de overleg groep is gestuurd aan de gemeente.  De overleggroep de gevarieerde groep die de afgelopen 4 weken met elkaar heeft overlegt. Vanuit dorpsbelangen zijn we bij toerbeurt bij deze groep aanwezig geweest.
Dit advies zal ook via de site van de gemeente openbaar worden gemaakt.

Lees hier het advies van de overleggroep