logo_echtense_keitjes

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS

Beste dorpsgenoten,

In augustus 2015 opende peuterspeelzaal Echtense Keitjes haar deuren. Een initiatief van Hennie Koster, Jeanette von der Heide en Mariska Bloemberg. Na ruim een half jaar zonder peuterspeelzaal hadden de peuters weer een eigen plek in Echten. Hierover heeft u vast wel over gehoord via krant, Echtneis, Facebook of van een dorpsgenoot. Dat de peuters op Echtense Keitjes een fijne plek hebben, is u vast ook niet ontgaan.

Als bestuur staan we voor een volgende stap. De overheid wil dat de kinderopvang en peuterspeelzaal niet meer naast elkaar bestaan als 2 aparte voorzieningen vanaf 2018. Ze willen een harmonisatie van beide vormen van opvang. Hiervoor is een wet gemaakt die naar verwachting in 2017 wordt aangenomen door de 1e kamer.
De overheid wil met de harmonisatie de pedagogische kwaliteit versterken, 1 kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en 1 financieringsstructuur voor werkende ouders. Werkende ouders kunnen straks kinderopvangtoeslag aanvragen voor opvang in een voorschoolse voorziening van hun keuze. Op dit moment kunnen werkende ouders alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderopvang.

Wat betekent dit voor peuterspeelzalen?
Voor peuterspeelzalen betekent de harmonisatie een aanzienlijke verandering in de bedrijfsvoering, de positionering en de samenwerking met andere partijen in het veld. Werkende ouders krijgen ook voor peuterspeelzaalaanbod recht op kinderopvangtoeslag en peuterspeelzalen krijgen, net als de dagopvang, te maken met een verandering van de kwaliteitseisen.

Wat betekent dit voor ons?
Voor ons als kleine organisatie met een bestuur wat uit vrijwilligers bestaat, nogal veel. We moeten onze administratie meer professioneel opzetten om te voldoen aan de eisen die de belastingdienst daaraan stelt zodat ouders ook kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Daarnaast biedt het vallen onder de kinderopvang ook mogelijkheden en kansen om onze opvang uit te breiden naar kinderen van 0-2 jaar. Ook deze uitbreiding van onze diensten vraagt om een grotere inzet dan wat je mag verwachten van een bestuur bestaande uit vrijwilligers. Wij staan voor een kwalitatieve opvang waar ouders met vertrouwen hun kinderen naar toe brengen. Uitgangspunten die wij hoog in het vaandel hebben.
De veranderingen die voortkomen uit de harmonisatie vraagt van ons als bestuur om te kijken naar het inbedden van onze peuterspeelzaal binnen de professionele organisatie van Stichting Kinderopvang Wolderwijs. Daarnaast willen wij als bestuur dat Echtense Keitjes behouden blijft, ook onder een nieuw kwaliteitskader die vraagt om professionele aansturing. Een fase die we bij de start ook al wel hebben aangekondigd, maar nu toch steeds dichterbij komt.
Bestuursoverdracht 

En dan is het zomaar zover. De bestuurswisseling van de Echtense Keitjes zoals eerder aangekondigd op de zakelijke ouderavond, zal 1 februari 2017 een feit zijn.

Het is natuurlijk wel zo dat het nu puur om een bestuurswisseling gaat en dat er ieder geval in 2017 in de uitvoering niet zoveel verandert. De huidige peuterleidster zal gewoon blijven. In 2017 worden wel de voorbereidingen getroffen voor de opzet van het Integraal Kindcentra (IKC) in Echten. 1 van de dingen die dit jaar wordt onderzocht is de haalbaarheid van het opzetten van kinderopvang van 0-4 jaar.

Het opzetten van de IKC-ontwikkeling zal vooral in handen komen te liggen van Geert Jan, directeur van de basisschool ’t Echtenest.

Via de nieuwsbrief of Echtneis zal iedereen de komende tijd worden geïnformeerd.

Feestje

De bestuursoverdracht is officieel 1 februari van kracht. Dat is op een woensdag. Daarom willen we 2 februari met de kinderen hier een feestelijk moment van maken. In de bijlage vind je daar ook de uitnodiging voor. Iedereen die hier bij wil zijn, is dus van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet,

Bestuur Echtense Keitjes

Hennie Koster

Jeanette von der Heide

Mariska Bloemberg

 

logo_echtense_keitjes

 

 

Peuterspeelzaal Echtense Keitjes

Peuterspeelzaal Echtense Keitjes is een plek waarin peuters, peuters kunnen zijn, maar ook een plek waarin ze uitgedaagd, ondersteund en begeleid worden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een kleuter die zich prima weet te redden op de basisschool. Wij zien onszelf dan ook als de basis ter voorbereiding op de basisschool. Voor peuters uit schoolkring Echten zal dat vaak de basisschool ’t Echtenest zijn. Daarom sluiten wij met ons beleid en met de uitvoering van de activiteiten zoveel mogelijk aan bij dat van ’t Echtenest.
Stichting Peuterspeelzaal Echtense Keitjes is door 3 bestuursleden opgericht in samenwerking met OBS ’t Echtenest en Ver. dorpsbelangen Echten.

Een burgerinitiatief met als doel het behoud van een peuterspeelzaal in Echten waar peuters vanaf 2 jaar uit Echten en wijde omgeving welkom zijn! Daarnaast is het behoud van de peuterspeelzaal in het dorp van groot belang voor de toekomst van Basisschool ’t Echtenest!

Maandag 28 september 2015 is de peuterspeelzaal officieel geopend door wethouder Mirjam Pauwels samen met de peuters en de kleuters klik hier voor de foto’s  http://keivaneendorp.nl/?page_id=472 

Klik op volgende voor meer informatie over Peuterspeelzaal Echtense Keitjes. – Missie / Visie

 

 

20150907_123741          20150907_123731