logo_echtense_keitjes

Missie en visie van Peuterspeelzaal Echtense Keitjes.
In onze missie geven we aan wie we zijn, wat we doen en voor wie we het doen. Onze missie maakt duidelijke wat ons bestaansrecht geeft en waarom Echtense Keitjes niet gemist kan worden in Echten. Onze missie hebben we als volgt geformuleerd:

Missie Echtense Keitjes:
Echtense Keitjes biedt:
– Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een veilige, uitdagende, stimulerende, ondersteunende en speelrijke omgeving;
– Een omgeving waarin peuters zich samen kunnen ontwikkelen tot zelfstandige kleuters die klaar zijn om te beginnen aan de basisschool;
– Maatwerk. Iedere peuter is uniek met zijn eigen talent. Onze peuters krijgen wat ze nodig hebben aan passende ondersteuning en begeleiding door de professionele beroepskracht;
– Partnerschap met de ouders. Ouders zien wij als onze partners. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van peuters op emotioneel, sociaal en cognitief gebied.

In onze visie geven we aan waar we ons op willen richten in de toekomst. Nu zijn we een startende peuterspeelzaal, maar toch hebben we nagedacht wat we de komende jaren willen bereiken met onze peuterspeelzaal.

Visie Echtense Keitjes
Echtense Keitjes:
– Blijft bouwen aan een bestendige toekomst voor de peuterspeelzaal in Echten
– Werkt nauw samen met OBS ’t Echtenest om van een individueel aanbod te komen tot een gezamenlijk aanbod voor kinderen uit Echten e.o.
– Werkt voortdurend aan de ontwikkeling van onze beroepskracht
– Investeert in de samenwerking met andere partijen, vooral met de inwoners uit het dorp Echten en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Echtense Keitjes vindt het belangrijk dat we een plek bieden aan peuters waar ze leren samen spelen. Dat peuters zich veilig voelen. Die veilige sfeer moet gecreëerd en bewaakt worden door onze beroepskracht. Alleen in een veilige omgeving is een peuter zichzelf én kan hij uitgedaagd worden om net een stapje meer te zetten. Onze peuterspeelzaal moet een goede voorschool zijn voor de basisschool. Specifiek richten wij ons op de basisschool in Echten, OBS ’t Echtenest. Dit zal blijken uit de activiteiten die we samen doen, het materiaal waar we zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik van maken en in ons gezamenlijk handelen naar peuters en hun ouders/verzorgers. We streven naar een open en transparant contact tussen bestuur, de beroepskracht en de ouders/verzorgers.
Samen met de basisschool ’t Echtenest vormt Echtense Keitjes het kloppende hart van het dorp Echten. Door bij onze activiteiten ook de inwoners te betrekken willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Klik op volgende voor meer informatie over Peuterspeelzaal Echtense Keitjes – Onze peuterjuf

IMG-20150924-WA0001